Publicaties

Risico van introductie van laag-pathogene aviaire influenza virus infecties op verschillende typen pluimveebedrijven in Nederland, 2007-2013: ruimtelijke, omgevings- en productie-typen factoren

Bouwstra, R.J.; Elbers, A.R.W.; Wit, S. de; Fouchier, R.; Stahl, J.; Gonzales, J.