Publicaties

Management Summary: Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s

Geerling-Eiff, F.A.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.

Samenvatting

De management summary ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.