Publicaties

Documentatie Habitatrichtlijn-rapportage artikel 17, 2007-2012

Schmidt, A.M.; Adams, A.S.

Samenvatting

Dit WOt-technical report betreft de documentatie van de Habitatrichtlijn (HR)-rapportage over de periode 2007-2012. Het beschrijft het rapportageproces, de onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn bij het invullen van de rapportageformats en verwijst naar het archief (op de WOT IN-server) waarin de HRrapportage en achterliggende bronnen en achtergronddocumentatie zijn opgeborgen.