Publicaties

Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met elkaar vergeleken

Goossen, C.M.

Samenvatting

Beheerders van bos- en natuurgebieden willen graag weten hoeveel en waar recreanten in een gebied komen. Het monitoren van het bezoek aan deze gebieden is de laatste jaren niet of nauwelijks gedaan. Ook trends zijn niet zichtbaar. Het bedrijfsleven wil eveneens meetgegevens beschikbaar hebben wanneer ze besluiten om te investeren in nieuwe natuur of wanneer ze willen bijdragen aan het beheer van bestaande natuur. In deze paper worden traditionele methoden vergeleken met nieuwe methoden om bezoekaantallen in natuurgebieden te verzamelen. Het blijkt dat traditionele methoden zoals telslangen en visuele tellingen nog steeds het betrouwbaarst zijn. Gebruik van smartphones voor monitoren is veelbelovend, maar moet nader onderzocht worden.