Publicaties

In beweging : intermediaire organisaties, private initiatieven en nieuwe kansen voor natuur en landschap

Overbeek, M.M.M.; Dagevos, H.; Noortwijk, R. van

Samenvatting

Provincies willen vaker met burgers en bedrijven bijdragen aan natuur en landschap realiseren. Natuurorganisaties en andere maatschappelijke organisaties kunnen private initiatieven helpen door deze uit te lokken, met elkaar te verbinden of te ondersteunen met kennis en ervaring. atuurorganisaties die voorheen vooral vanuit de overheid publieke initiatieven stimuleerden, zoeken nog naar nieuwe werkwijzen om als intermediaire organisatie bottom-up private initiatieven te faciliteren. In deze WOt-paper belichten we dit zoekproces op basis van een voorstudie naar intermediaire (natuur)organisaties (Overbeek et al., 2015).