Publicaties

KringloopToets : handleiding versie 1.0

Vellinga, Th.V.; Leenstra, F.R.; Neeteson, J.J.; Rutgers, Michiel; Schroder, J.J.; Vries, W. de

Samenvatting

De handleiding beschrijft een gestructureerde werkwijze om maatregelen op het vlak van plantaardige en dierlijke productie en humane voeding kwalitatief te toetsen op hun effect op het sluiten van de mineralenkringloop. Het hoofddoel van de KringloopToets is het verschaffen van inzicht in: 1) de effectiviteit van een maatregel, 2) de baten en lasten (zowel met betrekking tot andere milieuthema’s als financieel) en 3) handelingsperspectief en handhavingsmogelijkheden.
De toets biedt daarmee feitelijke en objectieve input voor een politieke, maatschappelijke en/of bedrijfsmatige afweging voor de keuze van maatregelen en handelingsperspectief