Publicaties

Houden van varkens met een intacte staart : invulling van stap 1 van de Verklaring van Dalfsen:demonstratieproject, praktijknetwerk en internationale samenwerking

Peet, G.F.V. van der; Kluivers-Poodt, M.; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M.; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P.; Ursinus, W.W.; Bolhuis, J.E.

Samenvatting

Op VIC Sterksel is een demonstratie uitgevoerd gericht op de vraag of het mogelijk is varkens te houden met intacte staart in voor de praktijk gangbare huisvesting. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in het houden van varkens met intacte staart, maar laat ook zien dat het staartbijten tot aan het eind van het traject niet volledig controleerbaar is. De ervaringen en resultaten uit het demonstratieproject en specifiek de leerpunten van de dierverzorgers worden gebruikt in het praktijknetwerk. In het netwerk zijn varkenshouders samen aan de slag gegaan in de zoektocht naar vermindering van bijtgedrag. De resultaten van de demonstratie, het netwerk en ook de internationale samenwerking in de aanpak van het staartbijten zijn in dit rapport beschreven.