Publicaties

Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij

Eekeren, N.J.M. van; Deru, Joachim; Lenssinck, F.A.J.; Bloem, J.

Samenvatting

Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweidegebied behandeld. Onderdeel van deze brochure is een checklist voor bodemkwaliteit die elke melkveehouder op veen kan doorlopen.