Publicaties

Opzet marktbemonstering schubvis IJsselmeergebied: voor het verzamelen van informatie voor bestandsschattingsmodellen

Keeken, O.A. van; Brunel, T.P.A.; Lohman, M.; Graaf, M. de