Publicaties

Fysiologische en ethologische behoeften van niet gespeende kalveren in relatie tot transport langer dan 8 uur

Gerritzen, M.A.; Kluivers-Poodt, M.; Reenen, C.G. van