Publicaties

Uitsterven en ziektes voorkomen

Jansman, Hugh

Samenvatting

Het instituut Alterra - onderdeel van de Wageningen Universiteit - wordt door het Team Invasive Exoten van het ministerie van Economische Zaken ingeschakeld om te onderzoeken of bepaalde dier- of plantensoorten een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna.