Publicaties

Het voorkomen van staartbijten bij varkens

Kluivers-Poodt, M.

Samenvatting

Bij veel biggen wordt op jonge leeftijd het staartje er afgehaald, zodat ze elkaar er niet in kunnen bijten. Geen leuke ingreep voor de biggen en veel burgers, dierenartsen en varkenshouders zouden dan ook graag zien dat ermee gestopt wordt. Marion Kluivers, onderzoeker van Wageningen Livestock Research onderzoekt het voorkómen van staartbijten.