Publicaties

Adviessysteem houtoogst en nutriëntenbalans

Spijker, Joop

Samenvatting

Presentatie samen met Anjo de Jong, Hans Kros, Janet Mol en Wim de Vries