Publicaties

Start PPS voor verbeteren van bodemweerbaarheid door gebruik organisch materiaal uit reststromen : Persbericht

Postma, J.

Samenvatting

Dit voorjaar is een nieuwe Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) van start gegaan met onderzoek dat gericht is op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen, door de reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Daarmee kan organisch materiaal uit reststromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw