Publicaties

Balanceren op het Wad : de private sector en de baten uit Waddenzeebeheer

Valk, O.M.C. van der; Reinhard, Stijn; Oostenbrugge, Hans van; Strietman, Wouter Jan; Turenhout, Mike

Samenvatting

De private sectoren in het Waddengebied ontlenen baten aan beheer dat wordt uitgevoerd voor natuurontwikkeling en ten bate van de economie in het Waddengebied. Het gaat hierbij om respectievelijk: recreatie en toerisme; recreatievaart; havens; visserij en delfstoffenwinning. Een indicator van baten is de omvang van de sectoren. Uit tabel S1 blijkt dat het economische belang van toerisme en recreatie groot is, in omzet uit bestedingen en toeristenbelasting en gegenereerde banen. Gaswinning maakt de delfstoffenwinning tot de best presterende sector, gevolgd door de zeehavens. De jachthavens presteren slecht.