Publicaties

Duurzame catering bij de Rijksoverheid : kunnen de milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van catering anders?

Logatcheva, Katja; Soethoudt, Han