Publicaties

De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid : Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W.; Fontein, R.J.; Duinhoven, G. van; Gerritsen, A.L.; Kamphorst, D.A.; Nieuwenhuizen, W.

Samenvatting

In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar beleidsvernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid. Het is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het onderzoek voor deze lerende evaluatie samen met Wageningen University & Research (WUR) uitgevoerd.