Publicaties

Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten

Lahr, Joost; Meeuwsen, Henk; Lammertsma, Dennis; Gooedhart, Paul; Zee, Friso van der