Publicaties

Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands : methodological background, update 2017

Arets, E.J.M.M.; Kolk, J.W.H. van der; Hengeveld, G.M.; Lesschen, J.P.; Kramer, H.; Kuikman, P.J.; Schelhaas, M.J.

Samenvatting

This report provides a complete methodological description and background information of the DutchNational System for Greenhouse gas Reporting of the LULUCF sector. It provides detailed description of themethodologies, activity data and emission factors that were used. Each of the reporting categories, ForestLand, Cropland, Grassland, Wetlands, Settlements, Other land and Harvested Wood Products are describedin a separate chapter. Additionally it gives a table-by-table elaboration of the choices and motivations forfilling the CRF tables for KP-LULUCF---Dit rapport geeft de methodologische achtergrondinformatie die gebruikt wordt binnen het nationale systeemom broeikasgasemissies voor de LULUCF-sector (landgebruik en bosbouw) te berekenen zoals die aan de VNKlimaatconventie (UNFCCC) en het Kyoto Protocol (KP) worden gerapporteerd. Het rapport geeftgedetailleerde beschrijvingen van de gehanteerde methodologie, gebruikte activiteitendata enemissiefactoren. De te rapporteren categoriee╠łn Bos (forest land), Bouwland (cropland), Grasland(grassland), Wetlands, Bebouwd gebied (Settlements), Ander land, en geoogste houtproducten worden perhoofdstuk beschreven. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk de gebruikte aggregatiestappen gegevenom tot berekeningen voor het KP te komen en worden voor iedere KP-LULUCF CRF-tabel de gemaaktekeuzes om de tabel te vullen, beschreven en gemotiveerd