Publicaties

Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn : pilot klimaat in varkensstallen

Vermeer, Herman; Hopster, Hans