Publicaties

Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen

Meulen, Harold van der; Smit, Bert; Jager, Jakob