Publicaties

Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw

Bloem, Jaap; Koopmans, Chris; Schils, René

Samenvatting

Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk 4 beschreven.