Publicaties

Verslag workshop Natuurinclusieve wind op Zee - Noordzeedagen, 5 oktober 2017

Veraart, J.A.; Steins, N.A.; Klostermann, J.E.M.; Poelman, M.

Samenvatting

Nederland wil op grote schaal investeren in de ontwikkeling van windparken op zee. Tegelijkertijd heeft ons land verplichtingen rond het realiseren van natuurdoelen in het kader van Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Marien. De aanleg van windparken op zee beïnvloedt het mariene ecosysteem en de ruimte voor andere gebruikers; er zijn positieve en negatieve effecten