Publicaties

Notitie 'Natuurambitie in de praktijk' : stand van natuurdoelen in het Markermeer en gevolgen van de ontwikkeling van de Marker Wadden

Riel, Mariëlle C. van; Leopold, Mardik F.; Keizer-Vlek, Hanneke E.

Samenvatting

Voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) is het van belang te weten in welke mate de aanleg van de Marker Wadden aansluit op de Natura 2000-doelen in aanvulling op het onderzoek in het kader van de Nb-wetvergunning, de aanleg van de Marker Wadden en de MWTL-monitoring. Deze studie richt zich daarom op de vraag: ‘Hoe de aanleg van een eilandensysteem met een dynamische ontwikkeling (als paaiplaats voor vissen en voedselplek voor vogels) bijdraagt aan de realisatie van de Natura 2000-doelen’.