Publicaties

De opgaven in de Zuidwestelijke Delta: Info-Graphic

Veraart, J.A.; Holz Amorim de Sena, N.H.; Tangelder, M.; Spijkerman, A.; Meer, E.J. van der

Samenvatting

Om te komen tot meer veerkrachtige robuuste natuur wordt in de Zuidwestelijke Delta vooral gezocht naar het herstel van verbindingen tussen de bekkens en het toelaten van dynamiek. Het is van belang om continu te zoeken naar een evenwicht tussen natuurlijke dynamiek en economisch medegebruik.