Publicaties

De huidige en gewenste ecologische situatie van het Markermeer: Info-Graphic

Veraart, J.A.; Spijkerman, A.

Samenvatting

Door de artificiële morfologie van het meer, in combinatie met een tegennatuurlijk peilregime zijn er weinig mogelijkheden voor ecologische ontwikkeling. Heterogeniteit, variatie en ecologische diversiteit is daardoor laag.