Publicaties

Herstel estuarium natuur in de Eems-Dollard met kansen voor economisch medegebruik: Info-Graphic

Veraart, J.A.; Spijkerman, A.; Baptist, M.J.

Samenvatting

De hoeveelheid slib, de weinig geleidelijke land-water/zoet-zout overgangszones en de sterk beïnvloedde hydromorfologie zijn knelpunten voor het voedselaanbod voor vogels en vis, de biodiversiteit en Natura 2000 doelen in de Eems-Dollard. Overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om de natuur in het estuarium te verbeteren met kansen voor economisch medegebruik in het programma Eems-Dollard 2050.