Publicaties

Juridische speelruimte N2000 voor herstel veerkracht en dynamiek in de Rijkswateren: Info-Graphic

Veraart, J.A.; Spijkerman, A.

Samenvatting

Regelgeving in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt soms als knelpunt ervaren bij ingrepen gericht op het herstel van de dynamiek in Rijkswateren. De afgelopen jaren is de ervaring met de regelgeving gegroeid en hebben uitspraken van het Europese gerechtshof meer duidelijkheid gegeven over de interpretatie. Nu is het tijd voor overheden en stakeholders om de uitvoering te optimaliseren en zelf de kaders in te vullen.