Publicaties

Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden in bossen op droge zandgronden

Jong, J.J. de; Kros, J.; Spijker, J.H.; Vries, W. de