Publicaties

Nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden : Het effect van oogst van stamhout en tak- en tophout

Jong, J.J. de; Spijker, J.H.; Kros, J.; Vries, W. de

Samenvatting

Bomen hebben nutriënten nodig voor de groei. Veel bossen in Nederland staan op arme zandgronden terwijl bosbeheerders in het houtconvenant hebben afgesproken het oogstniveau te verhogen. Maar daarmee voeren ze wel extra nutriënten af. De vraag is wat vanuit de nutriëntenbalans de mogelijkheden zijn voor een duurzame houtoogst.