Publicaties

Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren'

Riel, J.W. van; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M.; Antonis, A.F.G.; Bokma-Bakker, M.H.