Publicaties

Ecologisch perspectief hydromorfologische verbetering Eems-Dollard 2050 : Beoordeling van het streefbeeld voor de Eems-Dollard voor zes hydromorfologische maatregelrichtingen

Baptist, M.J.

Samenvatting

Het Ministerie van Economische Zaken vroeg Wageningen Marine Research om met behulp van de door Deltares opgeleverde modelresultaten inzicht te geven in de bij elk van de zes doorgerekende maatregelrichtingen te verwachten ecologische toestand in 2050.