Publicaties

Een verkenning naar natuur-inclusieve windmolenparken op de Noordzee - Innovaties stimuleren, maatschappelijke relevant onderzoek

Veraart, J.A.; Klostermann, J.E.M.; Steins, N.A.; Poelman, M.