Publicaties

Effect van enkele voersoorten en voedermethodieken op groei en mortaliteit van glasaal (Anguilla anguilla L.) in de eerste teeltfase

Kamstra, A.; Heul, J.W. van der