Publicaties

Effekt van attractanten, voederniveau en korrelgrootte op acceptatie van droogvoer door glasaal (Anguilla anguilla (L))

Kamstra, A.; Heul, J.W. van der

Samenvatting

Aan de hand van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de te volgen strategie in de eerste teeltfase van glasaal. De toevoeging van attractanten bestond uit een mengsel van de aminozuren alanine, glycine, histonine en proline