Publicaties

Onderzoek naar de lengtesamenstelling, het gewicht en het voorkomen van naar de Nederlandse binnenwateren trekkende glasaal, Anguilla anguilla L.

Heermans, W.; Willigen, J.A. van