Publicaties

Kennisvragen voor evaluatie natuur- en landschapseffecten Omgevingswet vanaf 2018 : Tussenrapportage WOT-04-011-036.91

Nieuwenhuizen, W.; Kistenkas, F.H.; Kamphorst, D.A.; Broekmeyer, M.E.A.