Publicaties

Succes en faalfactoren maatschappelijke initiatieven : Tussenrapportage WOT-04-010-034.43

Farjon, J.M.J.; Donders, J.L.M.; Gerritsen, A.L.; Langers, F.; Nieuwenhuizen, W.