Publicaties

Bodemweerbaarheid verhogen door organisch materiaal uit reststromen

Postma, J.

Samenvatting

Meerwaarde kan worden gecreëerd door organische
reststromen en bijproducten om te zetten in waardevolle
grondstoffen: organische materialen die op
hun beurt de bodemweerbaarheid kunnen verhogen
en daarmee een bijdrage leveren aan een verdere
verduurzaming van de landbouw. Dit is onderwerp van
het PPS project ‘Sturen op bodemweerbaarheid door
toediening van organische materialen’ (TKI-AF-15261).