Publicaties

Effecten van visvriendelijke maatregelen op de glasaalindex bij Den Oever

Slijkerman, D.M.E.; Foekema, E.M.; Vries, P. de