Publicaties

Verdeling van de toeslagen van de eerste pijler van het GLB over landbouwbedrijven in de EU

Terluin, Ida; Verhoog, David

Samenvatting

In deze studie is een analyse gemaakt van de verdeling van de toeslagen van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid over landbouwbedrijven in de EU28. Deze verdeling laat een onevenwichtig beeld zien: in 2015 ontving 81% van de EU-boeren 20% van de toeslagen. Landbouwbedrijven die weinig toeslagen ontvangen hebben doorgaans minder hectares dan bedrijven die veel toeslagen ontvangen. De onevenwichtige verdeling van toeslagen ontstaat doordat de groep boeren met weinig hectares in de EU28 veel groter is dan de groep met veel hectares.