Publicaties

Robuuste verbindingen weer op de kaart

Grift, E.A. van der; Bouwma, I.M.

Samenvatting

Het kabinet Rutte I (2010-2012) zette een streep door de robuuste verbindingen. Dit kabinet koos er voor om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in een kleinere vorm te realiseren dan oorspronkelijk gepland. Voor robuuste verbindingen was geen geld. Inmiddels is kabinet Rutte II van start gegaan. Dat kabinet kiest een andere richting. Het regeerakkoord Bruggen slaan stelt simpelweg: “De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones”. De robuuste verbindingen staan dus weer op de kaart. Maar wat is de stand? Waar waren we gebleven?