Publicaties

Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : Deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk

Melse, R.W.; Nijeboer, G.M.; Ogink, N.W.M.

Samenvatting

In deze studie is middels een steekproef in Noord-Brabant en Gelderland in de praktijk op 48 varkensbedrijven het geurverwijderingsrendement van een luchtwasser bepaald. De steekproef omvatte zowel chemische, combi- als biologische wassers. Daarnaast zijn indicatieve metingen van de ammoniakverwijdering uitgevoerd en is een aantal procesparameters bepaald. Uit de studie blijkt dat de prestatieniveaus van de onderzochte chemische en biologische wassers dicht in de buurt van de Rgv- en Rav-reductieniveaus liggen, maar dat het prestatieniveau van de combi-wassers aanzienlijk lager is dan het Rgv- en Rav-reductieniveau.