Publicaties

Ziekte van Lyme als voorbeeld. Opkomende zoönosen in relatie tot een veranderende sociale, economische en ecologische omgeving

Swanenburg, M.; Vos-de Jong, C.J. de; Roest, H.I.J.