Publicaties

Ontwikkeling van bodemdieren in voor mosselzaad- en garnalenvisserij gesloten gebieden in de westelijke Waddenzee : evaluatie na drie jaar monitoring

Troost, Karin; Stralen, Marnix van; Craeymeersch, Johan; Ende, Douwe van den; Asch, Margriet van