Publicaties

Glasaal bij het sluiscomplex van IJmuiden 2017 : Een pilotstudie ter voorbereiding van een onderzoek naar het gedrag, voorkomen en passage van glasaal bij het sluiscomplex te IJmuiden

Griffioen, A.B.; Winter, Hendrik V.