Publicaties

Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: Hoe gaat dit in zijn werk?

Steins, N.A.; Schram, E.; Molenaar, P.; Broekhoven, W. van

Samenvatting

Hoeveel van de ondermaatse vis overleeft het terugzetten in zee eigenlijk? Deze vraag is relevant vanwege de Europese aanlandplicht, die vissers verplicht om ondermaatse gequoteerde vis mee naar de wal te nemen. Wageningen Marine Research heeft samen met de visserijsector de overlevingskansen van platvis en rog in de pulsvisserij onderzocht. Hoe gaat het onderzoek naar de overlevingskansen van vis in zijn werk?