Publicaties

Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: wat zijn de overlevingskansen in de pulsvisserij?

Steins, N.A.; Schram, E.; Molenaar, P.; Broekhoven, W. van

Samenvatting

Hoeveel van de ondermaatse vis overleeft het terugzetten in zee eigenlijk? Deze vraag is relevant vanwege de Europese aanlandplicht, die vissers verplicht om ondermaatse gequoteerde vis mee naar de wal te nemen. Wageningen Marine Research heeft samen met de visserijsector de overlevingskansen van platvis en rog in de pulsvisserij onderzocht. Welke conclusies kunnen uit het onderzoek worden getrokken over de overlevingskansen?