Publicaties

Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: Waarom onderzoek met leefbakken en niet met het terugzetten van gemerkte vis in zee?

Steins, N.A.; Schram, E.; Molenaar, P.; Broekhoven, W. van

Samenvatting

Hoeveel van de ondermaatse vis overleeft het terugzetten in zee eigenlijk? Deze vraag is relevant vanwege de Europese aanlandplicht, die vissers verplicht om ondermaatse gequoteerde vis mee naar de wal te nemen. Wageningen Marine Research heeft samen met de visserijsector de overlevingskansen van platvis en rog in de pulsvisserij onderzocht. Het gebruik van leefbakken is hiervoor de beste methode. Waarom is dat zo?