Publicaties

Actualisatie van infrastructurele knelpunten voor de otter : overzicht van knelpuntlocaties met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen

Kuiters, A.T.; Lammertsma, D.R.